fjällbrukets Bokningsvillkor

ANSVARIG FÖRMEDLARE

För stugorna Mittåkläppen och Skarven:
Lars Karlsson och Madelene Bergh
Trappåsvägen 17, 840 97 Bruksvallarna, 

BINDANDE BOKNING
Bokningen är bindande för båda parter när anmälningsavgiften är betald (eller hela hyran). I samband med din betalning godkänner du de villkor som gäller. Gästen är ansvarig för att kontrollera att ankomst- och avresedatum på bekräftelsen är korrekta.

BETALNINGSVILLKOR
Vid bokning mer än 40 dagar innan ankomst betalas en anmälningsavgift på 3 000 kr och ska vara oss tillhanda inom 5 bankdagar från bekräftad bokning. Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag.
Görs bokningen mindre än 40 dagar innan ankomst betalar gästen hela hyran direkt och ska vara oss tillhanda inom 5 bankdagar från bekräftad bokning. Ange det namn som stugan är bokad i på betalningen.
 
FÖRSENAD ELLER UTEBLIVEN BETALNING
Betalas inte angiven avgift inom utsatt tid (anmälningsavgift/slutlikvid) betraktas detta som en avbokning från gästen och regler för avbokning gäller.

AVBOKA OCH KOSTNAD AVBOKNING
Vill du avboka din bokning görs det via e-post till boka@fjallbruket.se. Endast bekräftad avbokning från oss gäller. Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst återbetalas inte anmälningsavgiften. Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad
ankomst utgår full hyra.

Om annan gäst efter genomförd avbokning bokar den avbokade perioden återbetalas det belopp som nya gästen betalat för denna perioden (upp till full avtalad hyra).

TILLGÅNGEN TILL DELAT SPABAD OCH VEDELDAD BASTU
Från och med 1 oktober 2022 finns ej tillgång till delat spabad och vedeldad bastu pga att ägarna till den tidigare delade anläggningen valt att inte fortsätta med uthyrningen av denna.
 

FÖRMEDLINGENS SKYLDIGHET

 • Vi skickar en bekräftelse via e-post på din bokning.
 • Att informera gästen väsentlig uppkommen förändring, som rör bokningen.
 • Att du har tillgång till stugan från kl. 16.00 avtalad ankomstdag till kl. 10.00 avresedag, om ingen annan överenskommelse är gjord och bekräftad.

GÄSTENS RÄTTIGHETER

 • Om boendet inte tillhandahålls i det skick som har utlovats eller på rätt klockslag och likvärdigt boende inte kan erbjudas så har ni rätt att säga upp avtalet och avbryta er vistelse. Vi återbetalar då boendekostnaden med avdrag för tiden ni har nyttjat. Ni har också  möjlighet att fullfölja vistelsen där vi ger ett prisavdrag på hyran.
 • Klagomål och anmärkningar skall lämnas till Fjällservice (kontaktuppgifter finns på sidan kontakt) senast kl 17 dagen efter ankomst. Uppkommer problem under vistelsen skall anmälan omgående göras så att felet kan avhjälpas på bästa sätt. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

 
GÄSTENS SKYLDIGHET

 • Att vårda stugan väl och följa de bestämmelser som gäller.
 • Visa hänsyn till grannar och hålla en låg ljudnivå mellan 23-07.
 • Ansvarar och är ersättningsskyldig för uppkomna skador på fastigheten och dess inventarier, genom att någon i sällskapet har varit vårdslös.
 • Boendet  får inte användas till något annat än vad som avtalades vid bokning. Endast det antal personer som är angivet vid bokning får övernatta i boendet. 
 • Att följa de anvisningar som står på listan i stugpärmen innan avfärd.
 • Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift på 2000 - 5000 kr.
 • Samtliga nycklar skall lämnas vid avresa, glömda och/eller borttappade nycklar debiteras med 1 500 kr (för byte av lås)
 • För extra städning utöver normalt debiteras 500 kr per timme.
 • Minimiålder för minst en person i sällskapet är 20 år.


BOENDE EJ TILLGÄNGLIGT (pga skada, etc)
Om boendet ej är tillgängligt på grund av t.ex. omfattande vattenskada, stora fel på värme/vatten/avlopp, eldsvåda eller liknande återbetalar vi skyndsamt vad du betalat, med avdrag för den eventuella nytta du haft av boendet. Vi ersätter ej för eventuella omkostnader, inkomstbortfall eller skador på era tillhörigheter som uppstått i samband med detta. Vi åtar oss att i rimlig omfattning hjälpa till med att hitta ett likvärdigt boende. Ingen garanti på nytt boende lämnas.

FORCE MAJEURE OCH RESERESTRIKTIONER
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större
händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten. Vi ersätter ej för eventuella omkostnader eller inkomstbortfall som uppstått i samband med detta. Vid eventuella myndighetsutfärdade reserestriktioner (t.ex. vid pandemier) gäller följande:

 • Rekommendationer att inte resa: vi återbetalar 50% om ni önskar att avboka
 • Vid förbud att resa (vägspärrar, etc): full återbetalning